Αν ενδιαφέρεστε για ενήλικο Γερμανικό Ποιμενικό επικοινωνήστε μαζί μας

 

Διατίθενται ενήλικα αρσενικά και θηλυκά εκπαιδευμένα σε προχωρημένο στάδιο φύλαξης και προστασίας

Συνοδεύονται από γενεαλογικό χάρτη ( PEDIGREE)

Microchip, εμβόλια - αποπαρασιτώσεις, ελεγμένα για διπλασία

Adult Dogs

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.